audyty stron internetowych
webAdviser

Audyt strony www

Audyt stron www

Audyt stron www przeprowadzany jest przez eksperta z dziedziny web usability.
Korzystaj?c z audytu w ci?gu zaledwie kilku dni otrzymasz pe?ny raport i rekomendacje usprawnie? w zakresie UX.

Badania z u?ytkownikami

Badania z u?ytkownikami

Badania z u?ytkownikami to najlepszy sposób na szczegó?owe badania u?yteczno?ci ?cie?ek zakupowych i punktów konwersji.
Badanie przeprowadzane jest na grupie kilkunastu u?ytkowników i identyfikuje nawet do 95% problemów z konwersj? i UX.

Projektowanie

Projektowanie

Strukturyzacja systemów nawigacji (menu) w oparciu o sprawdzone metody web usability.
Optymalizacja user experience na Twoim serwisie to szansa na wzrost liczby klientów.

Certyfikat u?yteczno?ci

Certyfikat u?yteczno?ci dobra strona

Certyfikat u?yteczno?ci "dobra strona" przyznawany jest serwisom, które spe?niaj? najwy?sze normy web usability i oferuj? wysokie user experience.
Decyzja o przyznaniu certyfikatu UX jest uzale?niona od pozytywnego wyniku audytu strony www przeprowadzonego przez webAdviser.

 • WCAG 2.0

  Audyt WCAG 2.0

  ...audyt zgodno?ci z kryteriami WCAG 2.0
 • audyt stron www

  Audyt stron www

  ...popraw usability swojej strony
 • badania z u?ytkownikami

  Badania z u?ytkownikami

  ...popraw user experience i rozwi?? problem z konwersj?
 • projektowanie

  Projektowanie

  ...uk?adu nawigacji, tre?ci, user experience
 • certyfikat

  Certyfikat u?yteczno?ci

  ...dla przyjaznych stron z najwy?szym UX