audyty stron internetowych
webAdviser

home webAdviser.pl O nas
O nas

test

Jeste?my grup? specjalistw od kilku lat zajmuj?cych si? tematyk? u?yteczno?ci stron internetowych. Poprzez badania u?yteczno?ci, profesjonalne audyty oraz benchmarking pomagamy naszym klientom budowa? strony internetowe przyjazne dla u?ytkownika.

Uwa?amy, ?e technologia jest dla ludzi, a nie odwrotnie. Propagujemy strony internetowe, ktre s? proste, przejrzyste, a przede wszystkim intuicyjne w obs?udze. Koncentrujemy si? przy tym na realizacji przez stron? za?o?onego celu - sprzeda?y, informacji, czy maksymalizowania ilo?ci odwiedzin.

Nasze do?wiadczenie wywodzi si? zarwno z pracy nad stronami wielkich korporacji (jak Orange Polska) jak rwnie? przy mniejszych projektach (na przyk?ad Iplay.pl, czy Wy?sza Szko?a im. Bogdana Ja?skiego). Z nami masz gwarancj?, ?e Twoja strona jest w dobrych r?kach.

Wysoka jako?? wynikw naszych prac osi?gana jest dzi?ki ?cis?ej wsp?pracy z klientem na ka?dym etapie. Uwzgl?dniamy w nich szczegln? specyfik? Twojego biznesu i dobieramy najlepsze metody dzia?a?.

Zach?camy do zapoznania si? z opiniami klientw na nasz temat: